Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Bokbörsen

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.

  • Öppet köp 21 dagar
  • Betalning mot faktura
  • Inrikes enhetsfrakt 59 kr oavsett vikt och antal artiklar från samma säljare och i samma kundvagn.

Bokbörsens användarvillkor för säljare

2018-05-22

Inledning

Bokbörsen AB med organisationsnummer 556811-6601 ("Bokbörsen" eller "vi" nedan) driver på sina webbplatser www.bokborsen.se och www.bokborsen.com under varumärket "Bokbörsen" en annonsmarknad för böcker och andra trycksaker, brev, handskrifter, fonogram och kinematografiska filmer, där privatpersoner och företag kan delta som kund och/eller säljare. Bokbörsen tillhandahåller på webbplatserna annonsutrymme och olika redskap för att möjliggöra och underlätta köp och försäljning, men är inte part i de transaktioner som initieras där, och har inget ansvar för de varor som bjuds ut till försäljning. Köpavtalen ingås direkt mellan kund och säljare.

Detta dokument reglerar tillsammans med dokumenten "Bokbörsens avgifter" och "Integritetsspolicy" villkoren för registrerade säljares användande av tjänsterna på Bokbörsens webbplatser.

Bokbörsen har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av registrerade säljare som vi anser inte följer villkoren i detta avtal från tjänster på våra webbplatser. Säljarens annonser kommer då inte längre att visas på våra webbplatser.

Bokbörsen har rätt att ändra villkoren i detta avtal utan förvarning. Snarast efter ändring kommer registrerade säljare att informeras om ändringen.

 

Bli säljare

För att kunna annonsera och ta emot beställningar på Bokbörsen måste företag och privatpersoner registrera sig som säljare. Registreringsproceduren innefattar bl.a. att den presumtiva säljaren (i fortsättningen "säljaren") godkänner detta dokument. Om uppgifter från folkbokföring eller företagsregister kan inhämtas med hjälp av säljarens svenska person- eller organisationsnummer registrerar säljaren sig online på sidan "Registrera dig som säljare". Säljare utan svenskt person- eller organisationsnummer måste i stället registreras och godkännas av Bokbörsens administratörer.

Privatpersoner som säljer på Bokbörsen har möjlighet att skydda sin identitet på sajtens publika delar genom att välja ett alias som ersättning för personnamn enligt folkbokföringen. Så snart säljaren bekräftat en fakturerad order, eller fått betalt för en förskottsorder, får dock kunden tillgång till säljarens namn och adress enligt folkbokföringen. Säljarens namn och adress enligt folkbokföringen står också på säljarens kundfakturor. Någon motsvarande möjlighet för företag erbjuder vi däremot inte, utan vi använder uteslutande företagsnamn som vi hämtar in från företagsregister, både på Bokbörsens publika delar och i orderhanteringen. Vill du som företagare använda ett annat namn än det som finns registrerat hos Bolagsverket måste du därför göra en namnändring hos dem.

 

Annonsering

Säljaren ansvarar ensam för text- och bildinnehållet i sina annonser. Häri innefattas även de dolda sökord som inte publiceras i annonserna men som är sökbara via våra sökmotorer.

Endast fysiska föremål som kan hänföras till någon av kategorierna "böcker, trycksaker och handskrifter", "fonogram" och "kinematografiska filmer" får annonseras på Bokbörsen.

Om fler än ett föremål saluförs i en och samma annons avser priset i annonsen det sammanlagda priset för de annonserade föremålen. De annonserade föremålen kan inte beställas styckvis.

Annonsering och försäljning ska följa svensk lag. Det innebär bland annat att material som gör intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet inte får annonseras, liksom inte heller material som innehåller hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring, eller som uppmanar till brott. Säljaren ska äga, och ha rätt att sälja, utannonserade varor.

Annonser får inte innehålla text eller bild som kan uppfattas som stötande, eller som på annat sätt kan skada Bokbörsens anseende. Vår policy angående erotika och pornografi är restriktiv. Explicit pornografiska bilder och explicit pornografiska texter får inte förekomma i annonserna. Vår policy angående material som propagerar för våldsbejakande eller rasistiska idéer är likaså restriktiv. I övrigt förbehåller vi oss rätten att från fall till fall avgöra vad som får annonseras.

Innehållet i annonser ska vara korrekt och relevant, och tillräckligt för att utgöra grund för rationella köpbeslut.

Det är inte tillåtet att i annonser göra reklam för företag och verksamheter av något slag, och inte heller att lägga in länkar eller referenser till webbplatser och e-postadresser, och inte datakod av något slag.

Observera att de enhetliga och generella villkor som regleras av detta dokument gäller för all försäljning på Bokbörsen, och att det därför självklart inte är tillåtet att i annonser lägga in egna säljvillkor som står i strid med, eller går utöver, innehållet i detta dokument.

Bokbörsen har rätt att radera annonser som vi anser inte uppfyller dessa krav. Säljaren ska underrättas om en sådan åtgärd. Säljare som av Bokbörsen anmodas att ta bort eller redigera befintliga annonser som vi anser inte uppfyller kraven ska snarast efterkomma sådan anmodan.

Bokbörsen har oinskränkt men icke-exklusiv rätt att publicera säljarens annonser, såväl delvis som i sin helhet, på våra egna webbplatser, och på webbplatser och i andra media hos våra samarbetspartners. Detta omfattar även de bilder säljaren eventuellt lagt till sina annonser. Vi har också oinskränkt rätt att internt lagra och bearbeta säljarens annonsdata.

Bokbörsen har ingen skyldighet att på begäran utvinna säljarens annonsdata från vår annonsdatabas och återsända dessa till säljaren, och vi tillhandahåller inte heller någon sådan tjänst mot betalning. Säljaren å sin sida förbinder sig att inte, genom att använda automatiserade metoder som skrapning, robotar eller spindlar, försöka utvinna sina egna eller andra säljares annonsdata.

 

Säljarens orderbekräftelse

Kundernas beställningar visas i säljarens gränssnitt efter inloggning på Bokbörsen som "ordrar". En "order" omfattar de artiklar en och samma kund vid ett och samma tillfälle, dvs. i en och samma kundvagn, beställer från en och samma säljare. I nyinkomna ordrar som säljaren ännu inte bekräftat visas inga kunduppgifter utöver kundens namn.

Bokbörsen aviserar säljarens nyinkomna ordrar via e-post, men garanterar inte att aviseringarna alltid når säljaren. Det åligger därför säljaren att bevaka inflödet av nya ordrar i sitt gränssnitt på Bokbörsen.

För att komma vidare i orderhanteringen måste säljaren "bekräfta" den nyinkomna ordern i sitt gränssnitt på Bokbörsen. Nyinkomna ordrar som inte bekräftats av säljaren annulleras automatiskt natten till den fjärde vardagen efter dagen då kunden beställde, varvid kunden underrättas av Bokbörsen.

I och med att säljaren bekräftar ordern sker följande:

1) Orderns omfattning fastställs. Detta sker i praktiken genom att säljaren före bekräftelsen i sitt gränssnitt på Bokbörsen annullerar artiklar i ordern som inte kan levereras. På motsvarande sätt kan kunden i sitt gränssnitt fritt annullera artiklar i ordern fram till den tidpunkt då säljaren bekräftat ordern.

2) Ett bindande köpavtal mellan kund och säljare ingås. Köpavtalet bestäms av den bekräftade ordern, relevanta delar av detta avtal, och relevanta delar av dokumentet "Bokbörsens köpvillkor" som kunden godkänner i samband med utcheckning av kundvagnen.

3) Betalsättet fastställs. De betalsätt som förekommer på Bokbörsen är "inrikes faktura" och "förskott". Under rubrikerna "Inrikes faktura" och "Förskott" nedan preciseras under vilka förutsättningar respektive betalsätt kan komma ifråga, och beskrivs den vidare hanteringen.

4) En betalningsanmodan, antingen en faktura eller en anmodan om förskottsbetalning, beroende på valt betalsätt, skickas elektroniskt till kunden.

5) Om betalsättet är Inrikes faktura debiteras Bokbörsens orderavgift. Detaljerad information om Bokbörsens avgifter finns i regeldokumentet "Bokbörsens avgifter". Debiteringen av orderavgiften när betalsättet är Förskott beskrivs nedan under rubrik "Förskott".

 

Inrikes faktura

När en svensk kund beställer från en svensk säljare till sin egen svenska leveransadress är faktura det förvalda och tvingande betalsättet under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

1) Kunden har uppgivit svenskt personnummer eller svenskt organisationsnummer, så att Bokbörsen har kunnat hämta leveransadressen från folkbokföring eller företagsregister.

2) Kunden förekommer inte som gäldenär i några pågående inkassoärenden, eller fler än fyra påminnelseärenden, registrerade hos inkassobolag som Bokbörsen samarbetar med, gällande fakturor skapade på Bokbörsen.

3) Kunden är inte markerad som "förskottskund" av Bokbörsen. Detta kan göras manuellt av Bokbörsens administratör, eller automatiskt efter anmärkningskontroll av kunden med negativt resultat. Sådan anmärkningskontroll görs automatiskt om kunden sammantaget har mer än 2000 SEK i utestående fordringar från säljare på Bokbörsen.

4) Det sammanlagda ordervärdet inkl. frakt överstiger inte 1000 SEK.

I och med att säljaren bekräftar ordern skapas fakturan automatiskt, och skickas elektroniskt till kunden. Fakturan förfaller 21 dagar efter fakturering. Kundens betalning går direkt till säljarens eget förvalda bankgiro-, plusgiro- eller bankkonto.

Säljaren ska expediera ordern senast andra dagen efter fakturering. Försändelsens innehåll ska exakt motsvara vad som ingår i den bekräftade ordern, dvs. inga av de artiklar som specificeras på fakturan får saknas, och inga föremål därutöver får läggas till.

24 dagar efter fakturering kan säljaren med ett enkelt klick i ordern i sitt gränssnitt på Bokbörsen aktivera gratistjänsten "Påminnelse och inkasso", och därmed överlåta den vidare hanteringen av sin fordran på Capitum AB (organisationsnummer 556969-0208; "Capitum" nedan). Senast två bankdagar efter det att Capitum fått full betalning från kunden betalar de ut hela det ursprungligen fakturerade beloppet till säljarens förvalda konto. I den händelse kunden väljer att ändå betala direkt till säljaren åligger det säljaren att snarast markera ordern som betald. Capitum får därmed en avisering från Bokbörsen om att säljaren fått betalt.

När inrikes faktura är det förvalda och tvingande betalsättet erbjuds säljaren alltid möjlighet att i samband med bekräftelsen att mot förhöjd orderavgift fakturera "med betalningsgaranti". Det innebär att Bokbörsen, i den händelse fakturan fortfarande är obetald efter Capitums sedvanliga påminnelse- och inkassohantering, betalar ut det fulla ordervärdet inklusive fraktavgift till säljaren.

 

Förskott

Internationella ordrar till eller från andra länder än Sverige, liksom inrikes ordrar som inte uppfyller båda villkoren 2 och 3 ovan, betalas alltid i förskott.

I fall då villkoren 2 och 3 ovan är uppfyllda, men inte båda villkoren 1 och 4, kan säljaren frivilligt välja betalsätt Förskott eller Inrikes faktura. Om säljaren i sådana fall väljer fakturering erbjuds inte tjänsterna "Påminnelse/Inkasso" och "Fakturaköp", men i övrigt gäller även då villkoren för fakturering under rubriken "Inrikes faktura" ovan.

När betalsättet är Förskott får kunden tillgång till säljarens betalalternativ i och med att säljaren bekräftar ordern. Om leveransadressen ligger i Sverige kan kunden alltid betala förskottet direkt till säljarens Bankgiro, Plusgiro eller bankkonto. Säljaren kan därutöver frivilligt erbjuda betalning med kontokort eller via PayPal. Säljaren får då betalningen till sitt PayPal-konto. Internationella ordrar betalas med kontokort eller via PayPal till säljarens PayPal-konto.

För att få tillgång till kundens leveransadress måste säljaren bekräfta mottagen betalning. Samtidigt debiteras Bokbörsens orderavgift. Om kunden väljer att betala med kontokort eller via PayPal bekräftas betalningen som mottagen automatiskt. Detaljerad information om Bokbörsens avgifter finns i regeldokumentet "Bokbörsens avgifter".

Säljaren ska expediera ordern senast andra dagen efter mottagen betalning. Försändelsens innehåll ska exakt motsvara vad som ingår i den bekräftade ordern, dvs. inga av de artiklar som specificeras i den bekräftade ordern får saknas, och inga föremål därutöver får läggas till.

Om kunden inte betalar kan säljaren tidigast fem vardagar efter orderbekräftelsen annullera ordern i sin helhet. Om säljaren varken bekräftat mottagen betalning eller annullerat ordern 21 dagar efter bekräftelsen, annulleras ordern automatiskt.

 

Frakt och internationell försäljning

På varje order påförs, utöver summan av de ingående artiklarnas annonserade priser, en fraktavgift.

För inrikes ordrar, oavsett antalet artiklar i ordern, och avsett försändelsens vikt och mått, är fraktavgiften en inrikes enhetsfrakt som fastställs av Bokbörsen, och som påförs automatiskt.

Frakten på ordrar till eller från andra länder än Sverige består av två delar, en "grundfrakt" som påförs automatiskt på samma sätt som den inrikes enhetsfrakten, och en "tilläggsfrakt" som säljaren fritt kan påföra när säljaren bekräftar ordern, för att kompensera för extra fraktkostnader för stora och tunga försändelser. Summan av grundfrakten och tilläggsfrakten får inte överstiga den verkliga kostnaden för frakten som säljaren betalar till speditören. Avgifter därutöver för administration, förpackning etc. är inte tillåtna.

Säljaren kan i sitt gränssnitt efter inloggning välja att inte ta emot beställningar från utlandet. Kunder med leveransadress i annat land än säljarens kommer då inte att kunna beställa av säljaren.

Eventuell tullavgift och andra pålagor som påförs i samband med införsel av internationella försändelser betalas av kunden.

 

Ångerrätt och reklamation

Alla köpavtal som ingåtts på Bokbörsens webbplats (se "Orderhantering och köpavtal" ovan) omfattas av Bokbörsens särskilda ångerrätt "Öppet köp 21 dagar", oavsett vilket lagstadgat köpskydd och ångerrätt som i övrigt föreligger.

För att initiera ett utnyttjande av den särskilda ångerrätten gällande en viss order, i dess helhet eller delvis, registrerar kunden en ångring m.h.a. funktionen "Ångra köp" i ordern i sitt ordergränssnitt på Bokbörsen, där det framgår exakt vilka artiklar (en eller flera) i ordern som returneras. Kunden ska därefter posta returförsändelsen inom två dagar. Ångrad artikel ska returneras i samma skick som den hade när kunden mottog den.

Funktionen "Ångra köp" är aktiv i 21 dagar, räknat från tidpunkten då säljaren bekräftade ordern, och är endast tillgänglig för inloggade kunder. Kund som saknar konto kan skapa ett konto i efterhand för att få tillgång till ångringsfunktionen i en befintlig order.

I vissa fall har kunden, utöver Bokbörsens särskilda ångerrätt, lagstadgat köpskydd och ångerrätt som inte omfattas av villkoren för "Öppet köp 21 dagar". I den mån sådant köpskydd och sådan ångerrätt föreligger administreras det direkt mellan kund och säljare utan Bokbörsens medverkan. Detta gäller bl.a. privatkunders rätt att ångra köp enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt privatkunders reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Det åligger säljaren att aktivt medverka till att kundens rättigheter i samband med ångringar och reklamationer tillgodoses. Mottagna returer av ångrade artiklar ska snarast bekräftas i säljarens ordergränssnitt på Bokbörsen. Eventuell återbetalning till kunden ska göras senast tre vardagar efter mottagen returförsändelse.

Om en ångring som registrerats med ångringsfunktionen avser en order som tidigare fakturerats, skapas automatiskt en kreditfaktura i och med att säljaren bekräftar mottagen retur. Kunden och säljaren får tillgång till kreditfakturan i sina respektive ordergränssnitt.

 

Utebliven leverans

Efter sju vardagar (fjorton vardagar för utrikes leveranser), räknat från fakturering eller förskottsbetalning, kan kunden registrera ordern som en "utebliven leverans".

 

Säljarbetyg

I annonser på Bokbörsen kan säljarbetyg i form av 1-5 stjärnor visas. Antalet stjärnor återspeglar andelen fullföljda beställningar av det totala antalet mottagna beställningar. Till grund för betyget ligger detaljerad statistik på artikelnivå över säljarens samtliga inkomna ordrar under de senaste 365 dagarna. Detaljer om hur andelen fullföljda beställningar ska beräknas kommer att presenteras i samband med att funktionen sätts i drift.

Bokbörsens betygsgränser:

96 -100 % fullföljda:    5 stjärnor

90 - 95 % fullföljda:    4 stjärnor

85 - 89 % fullföljda:    3 stjärnor

70 - 84 % fullföljda:    2 stjärnor

50 - 69 % fullföljda:    1 stjärna

Säljare med mindre än 50 % fullföljda beställningar inaktiveras automatiskt, dvs. deras annonser blir inte längre sökbara på Bokbörsens webbplatser.

Genom att godkänna detta avtal ger säljaren Bokbörsen tillåtelse att publicera betyg i säljarens annonser.

 

Ansvar

Bokbörsen garanterar inte obruten eller felfri tillgång till tjänsten.

I den mån lagen medger friskriver vi oss från ansvar för dataförlust och annan skada som kan uppstå i samband med verksamheten.

 

Övrigt

Säljaren ansvarar själv för att eventuella skatter och avgifter som uppkommer i samband med försäljning på Bokbörsen betalas enligt gällande lag.

Säljaren ska i all kommunikation med andra användare av Bokbörsen bemöda sig om att inte uttrycka sig på sätt som kan uppfattas som kränkande eller stötande.

 

Överlåtelse

Om Bokbörsen AB förvärvas av, eller går samman med, något annat företag har vi rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till detta företag. Vid eventuell överlåtelse kommer vi att via sajten informera om vem som övertar rättigheter och skyldigheter efter överlåtelsen. Medlem har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

 

Uppsägning av avtalet

Om en registrerad säljare säger upp detta avtal upphör det att gälla så snart Bokbörsen stängt säljarens säljarkonto på Bokbörsen, dvs. tagit bort säljarens annonser från Bokbörsens publika gränssnitt, samt spärrat säljarens inloggning till sitt säljargränssnitt. Detta skall ske senast tre dagar efter uppsägningen.

Köpavtal som säljaren ingått före stängningen av säljarkonto fortsätter att gälla efter stängning. Vid uppsägning av avtalet kvarstår också parternas rättigheter och skyldigheter mot varandra när det gäller fullföljandet av kundens ev utnyttjande av den särskilda ångerrätten eller den lagstadgade ångerrätten.

 

Tvist och gällande lag

Svensk lag gäller för dessa villkor. Tvist rörande giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av villkoren skall avgöras av allmän domstol i Sverige. Om det föreligger skillnader mellan den svenska språkversionen av detta dokument, eller andra dokument som reglerar användandet av Bokbörsens tjänster, ska den svenska språkversionen ha tolkningsföreträde.