Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Bokbörsen

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.

  • Öppet köp 21 dagar
  • Betalning mot faktura
  • Inrikes enhetsfrakt 62 kr oavsett vikt och antal artiklar från samma säljare och i samma kundvagn.
SO-Serien Religion Ämnesbok

SO-Serien Religion Ämnesbok

Häftad bok Liber. 2 uppl. 2009. 376 sidor.

Hyggligt skick. Liber. Andra upplagan uppl. 2009. 374 s. Hyfsat skick. Skyddsomslag finns i hyfsat skick.

Inrikes enhetsfrakt Sverige: 62 SEK Betala med Swish

Förlagsfakta

ISBN
9789147082803
Titel
SO-Serien Religion Ämnesbok
Författare
Ingrid Berlin - Börge Ring
Förlag
Liber
Utgivningsår
2009
Omfång
376 sidor
Bandtyp
Häftad
Vikt
776 g
Språk
Svenska
Baksidestext
SO-serien Religion är en bred berättelse om allt från ursprungsfolkens tro till dagens. Den handlar om religioner och livsåskådningar och deras betydelse för människor förr och nu. De fem världsreligionerna behandlas ingående liksom även andra livsåskådningar och tolkningar av livet och tillvaron. Hur uppfattningar skiftar beroende av tid och plats är lika viktig kunskap som fastställda dogmer. Såväl olika livsåskådningars som etikens betydelse för vår identitet har getts stort utrymme. Missa inte lärarhandledningen, som är full av tips och övningar. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för lärarhandledningarna till SO-serien. För dig som vill arbeta digitalt finns onlineböcker och en kostnadsfri webbapp. SO-seriens digitala paket ger dig Maxi-onlineböckerna i alla fyra SO-ämnena. Läs mer Pedagogiska tankar Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken? Låt dina elever ta sig an religionsämnet med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt. Det finns en SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå målen i religion. För dem med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi sedan några år och den har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har en talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar. Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr11. Författaren Ingrid Berlin skriver: "Idag har vi elever från flera länder i världen i de flesta klasser. Så nu är det extra viktigt att eleverna lär sig om och får en förståelse för olika kulturer och religioner. Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. Vi har också velat förmedla ett innehåll som berör och väcker intresse. Som lärare vet vi hur viktigt det är med levande texter för att eleverna ska tycka att det är roligt och komma med egna reflektioner." Komponenter - Ämnesbok åk 7-9 SO-Serien Religion Ämnesboken låter sina tre delar fokusera på olika områden. SO-S Religion 7 har tyngdpunkten på att presentera ämnet och religioner och etik i forntida kulturer och traditionella religioner. SO-S Religion 8 fokuserar uteslutande på judendom, kristendom och islam och i ett inledande kapitel jämförs de tre utifrån deras gemensamma bakgrund. SO-S Religion 9 inleds med hinduism och buddhism. Men större delen av boken ägnas åt andra livsåskådningar, filosofier och vetenskap. Alla årskursböcker har kapitel om etik. Där ges eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring situationer utifrån olika etiska ställningstaganden. Innehåll SO-S Religion 7 Lgr 11 Kap 1 Välkommen till religionskunskapen Kap 2 Forntida religioner Kap 3 Traditionella religioner SO-S Religion 8 Lgr 11 Kap 1 Tre religioner - gemensamma drag Kap 2 Judendomen Kap 3 Kristendomen Kap 4 Islam Kap 5 Etik – en dag i Saras och Abrahams liv SO-S Religion 9 Lgr 11 Kap 1 Det eviga kretsloppets religioner Kap 2 Hinduism Kap 3 Buddhism Kap 4 Filosofi och vetenskap Kap 5 Fler livsåskådningar Kap 6 Etik – en dag i Lakshmis och Ashokas liv - SO-S Religion Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna. - Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både "The Big 5", kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även "nationella prov-liknande" prov. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång! - MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-S Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till. I SO-Serien Religion Maxi finns mer stoff kring religionsutövandet i praktiken, nya andliga idéer eller livsåskådningar som ersättning för de klassiskt "religiösa". Dessutom finns mer om etik och moralfrågor. Kostnadsfri webbapp Med SO-Serien Religion webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Religion. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator. Onlineböcker SO-serien finns även som Onlineböcker. Läs mer om Onlinebok Digitalt paket Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje onlinebok separat. Om författarna Författare Börge Ring: "Mitt läroboksskrivande har varit lustfyllt. Det är en glädje att få sammanfatta, strukturera och mejsla fram en text som är läsvänlig. Jag skriver för dem som sitter längst bak i klassrummet och inte hör allt, inte förstår alla ord och som behöver struktur. Det var där jag satt under hela min skoltid, längst bak, rädd och osäker. I mitt skrivande försöker jag samtala med eleverna och ge dem överblick och fakta som utgångspunkt för vidare reflektion. Mina ämnen religionskunskap och svenska har det gemensamt att de behandlar livet, hur det ser ut, hur det ska levas och tolkas. Bästa sättet att lära sig på är att i tal och skrift formulera sina tankar." Börge Ring tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Författare Ingrid Berlin: "Idag har vi elever från flera länder i världen i de flesta klasser. Så nu är det extra viktigt att eleverna lär sig om och får en förståelse för olika kulturer och religioner. Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. Vi har också velat förmedla ett innehåll som berör och väcker intresse. Som lärare vet vi hur viktigt det är med levande texter för att eleverna ska tycka att det är roligt och komma med egna reflektioner."